Tvorba webových stránok - Boris Belica - Backpack studio Slovensko

Kontakt

V obci máme horší signál. Ak som nedostupný odporúčam napísať e-mail.

Firemné údaje

Boris Belica
Dolnomajerská 1129/17, Sereď
IČO: 539 993 21
Nie je platiteľ DPH
220-36845
Okresný úrad Galanta

Fakturačné údaje

Unicredit Bank
SK60 1111 0000 0013 7867 4001
UNCRSKBX

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár - kontakt

Zobraziť
Posunúť