Portfólio projektov

Projekt interiéry KUSYN - Boris Belica tvorba webov WORDPRESS

Prezenčný web s portfóliom

Interiéry KUSYN

Tvorba dizajnu

Tvorba webu na mieru

SEO optimalizácia

Zabezpečenie

Optimalizácia rýchlosti

Google Analytika

Byť špičkou na Slovensku vo výrobe interiérov a kuchýň na mieru si vyžaduje mať špičkový prezenčný web. Ďakujem firme KUSYN, že celú tvorbu zverili mne.

Prezenčný web s portfóliom

Duboma

Tvorba webu na mieru

Tvorba dizajnu

SEO optimalizácia

Google Analytika

Zabezpečenie

Optimalizácia rýchlosti

Tvorba komplexnej webovej stránky pre špecialistov na inštaláciu energetických zariadení v spolupráci s online marketingovou agentúrou Magneting. 

Duboma - tvorba prezenčnej webovej stránky na mieru Boris Belica WordPress