Skip links

Projekty, ktoré som realizoval....

Okrem iných menších spoluprác ktoré sa mi dostali ako freelancerovi som mal aj tú česť pracovať na týchto projektoch. Po rozkliknutí si môžete prečítať ako prebiehala spolupráca a čo všetko sme pri danom projekte s klientom riešili, aký bol výsledok a refernecie.

Filter
Zobraziť
Posunúť