Skip links

Projekty

Projekty - Výsledky mojej práce

Okrem iných menších spoluprác ktoré sa mi dostali ako freelancerovi som mal aj tú česť pracovať na týchto projektoch. Po rozkliknutí si môžete prečítať ako prebiehala spolupráca a čo všetko sme pri danom projekte s klientom riešili, aký bol výsledok a refernecie.

Filter
VanBox poštové schránky - Boris Belica

VanBox – poštové schránky

Explore
Drag